Wyau Cymreig o'r buarth
Fferm deuluol ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Ieir yn rhydd i grwydro'n hapus a naturiol gan gynhyrchu wyau o safon
Casglu, graddio a phacio'r wyau gyda gofal yn ddyddiol
Free range Welsh eggs
Family run farm on National Trust estate land
The hens are free to roam the fields happily, resulting in tasty quality eggs
Daily egg collection, grading and packing, lovingly by hand

Ochr Cefn Isa, Ysbyty Ifan, Betws y Coed, Conwy LL24 0PE   T: 01690 770 374   E: clwc@welsheggs.co.uk